Teater Manus styre

Styreleder
Jon Evang
Oppnevnt av Kulturdepartementet
E-post
Nestleder
Brit Sæther Liltved
Oppnevnt av Norges Døveforbund
E-post
Styremedlem
Thomas Blix
Oppnevnt av Norges Døveforbund
 E-post
 
Styremedlem
Kristin Fuglås Våge
Oppnevnt av Norges Døveforbund
 E-post
Styremedlem
Elisabeth Egseth Hansen
Oppnevnt av Kulturdepartementet
 E-post
 
Varamedlem
Hanne Kvitvær
Oppnevnt av Norges Døveforbund
 E-post
Varamedlem
Steinar Vestli
Oppnevnt av Kulturdepartementet
 E-post

 

 

Teater MANU
Besøksadresse: Christiesgate 5, 0557 Oslo
Postadresse: Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo
Telefon: +47 23 40 74 00
Fax: +47 23 40 74 10
E-post: info@teatermanu.no
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS