2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB!

07.06.2016

 
Teater Manu har vært så heldig å få tildelt NOK 580.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av Transdusere til våre teaterseter. Dette vil gi lydvibrasjoner direkte inn i setene til publikum slik at man skal kunne føle lyden.

Dette er et resultat av vårt prosjekt «Hva er lyd, hva er stillhet» hvor vi eksperimenterte med flere forskjellige måter å formidle lyd på. Lars Petter Lindman eksperimenterte med transdusere i stolseter, og dette ga stor begeistring til publikum som prøvde dette ut.

Denne tildelingen er et kjærkomment tilskudd til vårt teater som nå skal totalrenovere hele teatersalen for å kunne tilby enda bedre lokaler til vårt publikum. Dette er en totalrenovering som kommer til å finne sted i sommermånedene og ut året. Vi håper at vi kan åpne igjen i nye lokaler på nyåret.  

Selve tildelingen fant sted 1. juni i DNBs hovedkontor på Karl Johan. Tilstede var informasjonsrådgiver Morten Sletten og administrativ leder Mari Hjelmtveit. Det ble også anledning til å fortelle litt om teatret og om vårt prosjekt under tildelingen.
Teater MANU
Besøksadresse: Christiesgate 5, 0557 Oslo
Postadresse: Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo
Telefon: +47 23 40 74 00
Fax: +47 23 40 74 10
E-post: info@teatermanu.no
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS