Pressemelding

 
Teatersjef Mira Zuckermann har i styremøte 27.08.13 fått forlenget sitt åremål ut 2018.
 
Mira Zuckermann har vært teatersjef siden etableringen av teatret i 2001, og dette blir hennes tredje teatersjefperiode. Utviklingen av teatret har gått raskt. Teatret har etablert seg på et solid kunstnerisk nivå som blant annet har resultert i en Heddapris og flere nominasjoner de siste årene.
 
I den neste perioden vil jeg fokusere på åvidereutvikle den særegne språklige og visuelle kraften som norsk tegnspråk har som scenespråk – for et allment teaterpublikum. Det er også ønskelig å etablere en større scene og et levende kulturhus i Oslo, i tillegg til å ha mer oppsøkende turnevirksomhet i Norge. Høyt oppe på prioriteringslisten står også kunnskap og utdanning av en ny generasjon tegnspråklige kunstnere og teaterarbeidere, sier Zuckermann.
Styret opplever et meget godt samarbeid med teatersjefen når det gjelder Teater Manu sine mål og langsiktige strategier. Visjonen om å bli verdens beste tegnspråkteater synes også å være innen rekkevidde. I sommer gjestet teatret for femte gang den europeiske kultur- og teaterfestivalen for døve, Clin d`Oeil, i Reims. Slåsskamp om plassene bør kanskje ikke betraktes som kriteria for suksess, men det skjedde i forbindelse med visningene av «Jack og Bønnestengelen». Med flere hundre publikummere i kø utenfor en allerede fullsatt teatersal, ble det regelrette håndgemeng for å sikre seg de siste plassene. Dette må sies å være sjelden kost for en teaterforestilling. Oppslutningen og interessen er gledelig og tankevekkende.
 
Zuckermanns evne og vilje til å utfordre teaterspråket og konvensjonene, både for døve og hørende publikummere, er en avgjørende grunn for forlengelse av åremålet sier styreleder Grethe Henden, som legger til at dette var en lett avgjørelse for styret å ta.
For kontakt eller avtaler:

Styreleder: Grethe Henden
Mob: 95245747

Informasjonsrådgiver: Morten Sletten
Tlf: 23407400/04
Mob: 97069419
morten@teatermanu.no
Teater MANU
Besøksadresse: Christiesgate 5, 0557 Oslo
Postadresse: Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo
Telefon: +47 23 40 74 00
Fax: +47 23 40 74 10
E-post: info@teatermanu.no
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS