Eldrebølgen

 
Teater Manu arrangerer denne våren en workshop for eldre døve skuespillere.
 
Tidligere har barn og unge fått et slikt tilbud og nå har vi endelig funnet tid og ressurser til å gi voksne muligheter for å få utvidet sin skuespillerkompetanse.
Til sammen fem personer har meldt seg på workshopen og alle har spilt amatørteater i Oslo Døveteater i en årrekke. Vi er sikker på at mange kjenner igjen alle fem og vil synes det blir morsomt å se dem på scenen igjen.
 
Dag Dato Kl. Sted
Lør 7. mai 2011 14:00 Oslo, Teater Manu
Fre 23. sept. 2011 16:00 Oslo, Dansens Hus
Fre 11. nov. 2011 11:30 Oslo, St.Hansaugen Eldresenter
 
Teater MANU
Besøksadresse: Christiesgate 5, 0557 Oslo
Postadresse: Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo
Telefon: +47 23 40 74 00
Fax: +47 23 40 74 10
E-post: info@teatermanu.no
Webpublisering og webdesign med Siteman CMS